Socialize with us!
info@trojanholidays.com
+91 11 4253 3333

Delhi - Kathmandu - Pokhra - Chitwan - Kathmandu - Delhi
Srinagar - Gulmarg - Sonmarg - Kargil - Leh - Khardungla Pass - Leh - Delhi
Bagdogra - Darjeeling - Pemayangtse - Yuksom - Gangtok - Kalimpong - Bagdogra
Bagdogra - Darjeeling - Gangtok - Bagdogra
Delhi - Kathmandu - Delhi
Delhi - Amritsar - Dharamshala - Manali - Kullu - Shimla - Chail - Kufri - Chandigarh - Delhi
Delhi - Shimla - Manali - Chandigarh - Delhi
Delhi - Kathmandu - Patan - Chitwan - Pokhara - Dhulikhel - Kathmandu - Delhi
Srinagar - Gulmarg - Srinagar
Srinagar - Gulmarg - Sonmarg - Kargil - Leh - Khardungla Pass - Leh - Delhi
Srinagar - Gulmarg - Sonmarg - Pahalgam - Sonmarg - Srinagar
Leh - Khardungla Pass - Leh - Delhi
Leh - Khardungla Pass - Pangong Lake - Sarchu - Jispa - Manali
Leh - Alchi - Uietokpo - Lamayuru - Khardungla Pass - Pangong Lake - Leh - Delhi
Delhi - Leh - Delhi - Agra - Delhi
Srinagar - Gulmarg - Sonmarg - Pahalgam - Srinagar